mgr Magdalena Latosińska

wykładowca
pokój: 206, segment GVIII
tel. 061-829-5277
e-mail: magdalena.latosinska@amu.edu.pl

Publikacje naukowe - Lista Filadelfijska

 1. J.N.Latosińska, M.Latosińska, M.A.Tomczak, J.Seliger, V.Zagar, Supramolecular Synthon Pattern in Solid Clioquinol and Cloxiquine (API of Antibacterial, Antifungal, Antiaging and Antituberculosis Drugs) Studied by 35Cl NQR, 1H-17O and 1H-14N NQDR and DFT/QTAIM Journal of Molecular Modeling, 17, 1781-1800 (2011).
 2. J.N. Latosińska, M. Latosińska, J. Seliger, V. Zagar, J.K. Maurin, A. Orzeszko, Z. Kazimierczuk Structural Study of Polyhalogenated Benzimidazoles (Protein Kinase CK2 Inhibitors) by Nuclear Quadrupole Double Resonance, X-RAY and Density Functional Theory, Journal of Physical Chemistry A, 114, 563-575 (2010).
 3. J.N. Latosińska, M. Latosińska, W. Medycki, Stability and molecular dynamics of solid lasamide (API of diuretic and antivirial drugs) studied by 1H NMR spectroscopy and DFT methods, Journal of Molecular Structure, 931, 94-99 (2009).
 4. J.N.Latosińska, M. Latosińska, J. Seliger, V. Zagar, Z. Kazimierczuk, Cladribine (2-Chloro-2-Deoxyadenosine) - A Drug Against Leukemia and Multiple Sclerosis - Studied by Multinuclear NQR Spectroscopy and DFT Calculations, Chemical Physics Letters, 476, 293-302 (2009).
 5. J.N. Latosińska, M. Latosińska, J. Kasprzak, 35Cl-NQR and DFT study of electronic structure of Amlodipine and Felodipine Vascular-selective drugs from the dihydropyridine Ca++ antagonists group, Chemical Physics Letters, 462, 295-299 (2008).
 6. J.N. Latosińska, M. Latosińska, W. Medycki, J. Osuchowicz, Molecular Dynamics of Solid Furosemide (4-Chloro-2-Furfurylamino-5-Sulfamoyl-Benzoic Acid) Studied by NMR and DFT Methods, Chemical Physics Letters, 430, 127-132 (2006).
 7. J.N. Latosińska, M. Latosińska, R. Utrecht, S. Mielcarek, J. Pietrzak, Molecular dynamics of solid benzothiadiazine derivatives (thiazides). A study by NMR, DTA and DFT methods, Journal of Molecular Structure 694, 211 (2004).
 8. J.N. Latosińska, M. Latosińska, J. Koput, The Tautomeric Equilibria of Cytosine Studied by NQR Spectroscopy and HF, MP2 and DFT Calculations, Journal of Molecular Structure 648, 9-18 (2003).
 9. J. Grabowski, P.R. Baker, M. Latosińska, P.J. Scully, R. Edwards, A Rationale for using a fibre optic toxicity sensor in the automatic control of a sewage treatment plant some measurements of the inhibition effects of metal contaminants Sensors and their Application VII, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 319-323, (1995).
 10. J. Grabowski, M. Latosińska, The evaluation of Backscattering lidar for measurements of the air pollution concentration profiles and particulate emissions from single stacks - computer simulations, Proceedings SPIE, Air pollution and visibility measuremets, 2506, 695-706 (1995).
 11. D. Frąckowiak, K. Wiktorowicz, J. Cofta, M. Niedbalska, M. Latosińska, Incorporation of stilbazolium merocyanines into resting and stimulated mononuclear leukocytes, Acta Biochimica Polonica, 42, 61-68 (1995).

Publikacje naukowe - Inne

 1. J.Grabowski, M. Latosińska, Systemowe rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi w regionie - prosty przykład, Ochrona Powietrz i Problemy Odpadów, 25-27 (1996).
 2. J.Grabowski, M. Latosińska, Gospodarka odpadami stałymi w regionie - model operacyjny Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Biotechnologia Środowiskowa, 127-143, Politechnika Śląska, Gliwice (1995)

Publikacje naukowe - Komunikaty konferencyjne

 1. J. Grabowski, M. Latosińska, The evaluation of backscattering profiles and particulate emission from single stack - computer simulations Materials of European Symposium on Optic for Environmental and Public Safety, Munick, Germany, 49, June 19-23, 1995.
 2. M. Latosińska, J. Grabowski i H. Manikowski Growth of Chlorella pyrenoidosa in media contaminated with water extract of fly ash Abstracts of Symposium Photochemical Processes in plants under environmental stress, Kazimierz Dolny, June 8-9, 1995.
 3. J. Grabowski, P.J. Scully, R. Edwards, S. Hassan, M. Latosińska Toksyczność metali dla mikroorganizmów - badania metodą fluorogennego substratu Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 4. J. Grabowski, M. Latosińska, P.J. Scully, Biodegradacja zanieczyszczeń organicznych ścieków w warunkach inhibicji - symulacja komputerowa Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 5. M. Latosińska, J. Grabowski, H. Manikowski, Wpływ ekstraktu wodnego z popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego na wzrost glonów Chlorella pyrenoidosa Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 6. J.N. Latosińska, J. Kasprzak, M. Latosińska, P. Mazurek, B. Nogaj, Struktura elektronowa wybranych tiazydów badana metodą 35Cl-NQR oraz metodami obliczeniowymi chemii kwantowej, Materiały XXVII Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków 1994, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1995, Raport nr.1695/PL, p. 129-133.
 7. J.N. Latosińska, M. Latosińska, P. Majewski, B. Nogaj, Spektroskopia 35Cl-NQR w badaniach dynamiki molekularnej 1-(2-hydroksy-3-chloropropylo)-2-metylo-4,5-dinitroimidazolu, Materiały XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków 1995, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1996, Raport Nr 1717/PL, p.90-93.
 8. J.N. Latosińska, J. Kasprzak, M. Latosińska, P. Mazurek, B. Nogaj, Struktura elektronowa wybranych pochodnych benzothiadiazyny badana metodą 35Cl-NQR, Materiały XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków 1995, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1996, Raport Nr 1717/PL, p.94.
 9. J.N. Latosińska, J. Kasprzak, M. Latosińska, P. Mazurek, B. Nogaj, Badanie rozkładu gęstości elektronowej w molekułach pochodnych indazolu metodą 35Cl-NQR oraz metodami obliczeniowymi chemii kwantowej, Materiały XXVIII Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków 1995, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1996, Raport Nr 1717/PL, p.98.
 10. J.Grabowski, M. Latosińska, Acid rain beyond a single stack plume 3rd International Symposium on Environmental Geochemistry, 12-15 September, Kraków 1994.
 11. J.N. Latosińska, M. Latosińska, B. Nogaj, Studies of the electronic structure of sulfonamide and 2,4-dichloroaniline by NQR spectroscopy and quantum chemical, The 14th General Conference GCCMD-14, 535, Madrid, Spain (1994).
 12. J.N. Latosińska, M. Latosińska, B. Nogaj, Struktura elektronowa sulfanilamidu i 2,4-dichloroanilny badana metodą NQR oraz metodami obliczeniowymi chemii kwantowej, Materiały XXVI Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków 1993, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 1994, Raport nr.1658/PL, p. 221-227.
 13. J.Grabowski, M. Latosińska, Gospodarka odpadami stałymi w regionie - model operacyjny Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, Biotechnologia Środowiskowa, 9-10 grudzień 1993, Ustroń-Jaszowiec.

Udział w konferencjach międzynarodowych

 1. M. Latosińska, J. Grabowski, H. Manikowski, Growth of Chlorella pyrenoidosa in media contaminated with water extract of fly ash Photochemical Processes in plants under environmental stress, Kazimierz Dolny, June 8-9, 1995.

Udział w konferencjach krajowych

 1. J. Grabowski, P.J. Scully, R. Edwards, S. Hassan, M. Latosińska, Toksyczność metali dla mikroorganizmów - badania metodą fluorogennego substratu Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 2. J. Grabowski, M. Latosińska, P.J. Scully, Biodegradacja zanieczyszczeń organicznych ścieków w warunkach inhibicji - symulacja komputerowa Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.
 3. M. Latosińska, J. Grabowski, H. Manikowski, Wpływ ekstraktu wodnego z popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego na wzrost glonów Chlorella pyrenoidosa Materiały III Sympozjum Naukowo-Techniczne, Biotechnologia Środowiskowa, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudzień 1995.

Udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych przez przedmioty gospodarcze

 1. Ekspertyza możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w elektrociepłowni Poznań-Karolin do rekultywacji wyrobisk gliny. Zleceniodawca: Cement-Tech Sp. z o.o., Poznań 1994.
 2. Opinia o szkodliwości emisji zanieczyszczeń z kotłowni osiedlowej w jej bliskim otoczeniu.
  Zleceniodawca: Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Poznań 1994.