dr Krzysztof Gębura

st. wykładowca
pokój: 2, segment EFGIV
tel. 061-829-5038
e-mail: gebura@amu.edu.pl

Działalność dydaktyczna,

prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli fizyki i informatyki na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

Publikacje naukowe - Podręczniki

 1. A. Gębura, K.Gębura, Tablice WSiP-Matematyka, Fizyka i astronomia, WSiP, Warszawa 2004, 113-200.
 2. K. Gębura, Ziemia i wszechświat w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3 gimnazjum - podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2002, 81-103.
 3. K. Gębura, Przesyłanie informacji w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3 gimnazjum - podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2002, 60-69.
 4. K. Gębura, Ziemia i wszechświat w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3 gimnazjum, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2001, 92-113
 5. K. Gębura, Promieniowanie i energia jądrowa, w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3 gimnazjum, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2001, 66-91
 6. K. Gębura, B.Mól, Przesyłanie informacji w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka z astronomią dla klasy 3 gimnazjum (podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, nr dopuszczenia 163/01), Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2001, 40-65.
 7. K. Gębura, Siły i energia w: (praca zbiorowa) IMPULS, Fizyka dla klasy 2 - podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2000, 79-102.
 8. K. Gębura, Siły i energia, w: Impuls - Fizyka dla klasy 2 (podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, nr dopuszczenia 32/99), Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2000, 110-135.
 9. A. Maryanowska, K. Gębura, Hands-on experiments with water and air, ICPE - GIREP International Conference "Hands-on Experiments in Physics Education", Duisburg - Germany 23-28 August 1998, University of Duisburg 1999, 555-557
 10. K. Gębura, Termodynamika, w: (praca zbiorowa) IMPULS, Podręcznik dla nauczyciela, IMPULS, Fizyka dla klasy 1. gimnazjum, Wydawnictwo LektorKlett, s. 52-75, Poznań 1999.
 11. K. Gębura, Termodynamika, w: Impuls - Fizyka dla klasy 1. gimnazjum (podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN nr dopuszczenia 32/99), Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 1999, 72-91.
 12. K. Gębura, A. Maryanowska, B. Mól, B. Śniadek, Program Nauczania Fizyki i Astronomii dla gimnazjum, (Program dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, numer dopuszczenia DKW-4014-217/99), Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 1999.
 13. K. Gębura, Wykorzystywanie wybranych programów komputerowych, w: "Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki - wybrane zagadnienia" (skrypt pod red. H. Szydłowskiego), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, 128-144
 14. E. Dubowik, K. Gębura, Symulacja eksperymentów i procesów fizycznych, w: "Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki - wybrane zagadnienia" (skrypt pod red. H. Szydłowskiego), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, 69-77
 15. K. Gębura, Modelowanie, w: "Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki - wybrane zagadnienia" (skrypt pod red. H. Szydłowskiego), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, 63-69
 16. K. Gębura, Modelowanie i analogia, w: "Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki - wybrane zagadnienia" (skrypt pod red. H. Szydłowskiego), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, 42-54
 17. K. Gębura, Badanie fal elektromagnetycznych, w: Mikrokomputer w doświadczeniach fizycznych, (skrypt pod red. H. Szydłowskiego), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, 94-102.
 18. E. Dubowik, K. Gębura, Doświadczenia z falami dzwiękowymi, w: Mikrokomputer w doświadczeniach fizycznych, (skrypt pod red. H. Szydłowskiego), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, 45-57.

Publikacje naukowe - Inne

 1. H. Szydłowski, K. Gębura, "Komputer w nauczaniu", Gazeta IT nr 5(13), maj 2003.
 2. K. Gębura, A. Maryanowska, B. Mól, B. Śniadek, Program nauczania fizyki i astronomii dla gimnazjum (dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN nr DKW-4014-217/99), Wydawnictwo LektorKlett, 36 stron, Poznań 1999.
 3. E. Dubowik, K. Gębura, Metoda projektów w informatycznym kształceniu nauczycieli fizyki, w: Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki, Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 10, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1997, 161-165.
 4. K. Gębura, Computer simulations and animations in the student's projects, GIREP-ICPE International Conference 1996 - New Ways of Teaching Physics, Ljubljana 1997, 522-523.
 5. K. Gębura, Modelowanie drgań w arkuszu kalkulacyjnym, w: Materiały z III Letnich Warsztatów Fizycznych "Zjawisko rezonansu w fizyce, technice i medycynie", Wydz. Fizyki UAM i PSDF, Poznań 1996, 33 - 40.

Komunikaty konferencyjne

 1. K. Gębura, Kalkulatory graficzne w nauczaniu fizyki, XVII Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki, Borowice listopad 2006.
 2. K. Gębura, Działalność Zakładu Dydaktyki Fizyki Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu, XVI Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki, Borowice listopad 2004.
 3. K. Gębura, Problemy w kształceniu w zakresie ścieżek edukacyjnych w gimnazjum, XV Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki, Borowice listopad 2002.
 4. K. Gębura, Wykorzystanie programów do modelowania w nauczaniu fizyki, XIII Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki, Borowice 10-13 listopad 1998
 5. K. Gębura, A. Maryanowska, Hands-on experiments with water and air (poster), ICPE GIREP International Conference "Hands - On Experiments in Physics Education", Duisburg - Germany, August 23-28, 1998
 6. K. Gębura, Hipertekst w nauczaniu fizyki, XII Jesienna Szkoła Dydaktyki Fizyki, Borowice 25-29.10.1996.
 7. K. Gębura, Metoda projektów w informatycznym kształceniu nauczycieli fizyki, Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Fizyki: "Perspektywy kształcenia nauczycieli fizyki", WSP Kraków, 26-28 września 1996 r.
 8. K. Gębura, Computer simulations and animations in the student's projects, GIREP-ICPE International Conference - New Ways of Teaching Physics, Ljubljana 21-27.08.1996.

Udział w konferencjach i seminariach naukowych krajowych i zagranicznych

 1. Prowadzenie sesji poświęconej reformie edukacji w czasie XVIII Jesiennej Szkoły "Problemy Dydaktyki Fizyki", Borowice 17-21 listopada 2008.
 2. K. Gębura, Wykład na zamówienie 1 godz.: "Nauczanie o energii jądrowej w Unii Europejskiej", Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, maj 2005.

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

 1. Kierownik praktyk pedagogicznych na Wydziale Fizyki (od stycznia 2009).
 2. Współpraca przy Organizacji "Wykładów otwartych" na Wydziale Fizyki UAM (w roku szkolnym 2008/2009).
 3. Współpraca przy organizacji XI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (15 - 17.10.2008).
 4. Współpraca przy organizacji Ogólnopolskiego festiwalu "Nauki przyrodnicze na scenie 3" na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu (19-20.09.2008).
 5. Współpraca przy organizacji w latach 1999 - 2005, czterech edycji konkursów PTF "Komputer w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych" - sekretarz komisji konkursowej i opracowanie internetowe materiałów.
 6. Opracowanie internetowe materiałów z Konferencji Szkolne mini-laboratoria komputerowe do nauczania przedmiotów przyrodniczych, Wydział Fizyki UAM, Poznań 12-13 grudnia 2003.
 7. Współpraca przy organizacja w latach 1998 - 2006, 9 - ciu edycji Zimowych Warsztatów Fizycznych "Fizyka i humanistyka" na Wydziale Fizyki UAM.
 8. Opracowanie redakcyjne (wspólnie z dr B. Molem) materiałów z I-szych i II-gich Letnich Warsztatów Fizycznych "Zjawisko rezonansu w fizyce, technice i medycynie", organizowanych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Dydaktyków Fizyki, Poznań 1995.