HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego cd.


Projekt pilotażowy MENiS

W celu stworzenia warunków niezbędnych do wykorzystania komputerów do pomiarów wykonywanych w szkole, wspólnie z prof. dr hab. Andrzejem Maziewskim z Uniwersytetu Białostockiego i dr Józefina Turło z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zaproponowano stworzenie w szkołach komputerowo wspomaganych mini-laboratoriów do nauczania przedmiotów przyrodniczych. W roku 2003 zespół ten uzyskał grant Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczony na pilotażowe wdrożenie mini-laboratoriów komputerowych w 30 szkołach ponad-podstawowych - po 10 w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i wielkopolskim. Środki grantu były przeznaczone wyłącznie na wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Zestaw komputerowy stanowił wkład szkół. Brak środków na szkolenie nauczycieli uniemożliwił dobre ich przygotowanie do realizacji programu. Na zakończenie projektu zorganizowano dwudniowe seminarium zastępujące regularne dokształcanie nauczycieli w dziedzinie wykorzystania komputerów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Prowadzono ogólnopolski konkurs wykorzystania komputera w nauczaniu, a wiele materiałów zamieszczono Internecie [23, 24]. Niestety nie udało się uzyskać środków na upowszechnienie laboratoriów w szkołach, zresztą ograniczenie liczby godzin nauczania fizyki w nowych programach szkolnych stawia pod znakiem zapytania możliwość wykonywania jakichkolwiek eksperymentów.


Oprac. prof. dr hab. Henryk Szydłowskistrona: 12345678910