HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego cd.


Stworzenie Fizycznego Laboratorium Mikrokomputerowego

W latach 1990-1993 nastąpiło bardzo wielkie przyspieszenie prac nad wykorzystaniem komputerów do pomiarów fizycznych dzięki realizacji międzynarodowego programu TEPMUS i projektu MAPETT (Microcomputer based laboratory Applied in Physics Education and Teacher Training) we współpracy z prof. Ton Ellermeijer z Uniwersytetami w Amsterdamie i prof. Reimer Linke z Uniwersytetu w Kiel. Do współpracy w tym projekcie włączono tak zwane "uniwersytety rezonujące". Były to: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, UMK w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, WSP w Zielonej Górze. Do roku 1992 zostało stworzone Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe (FiLaMi) z 16 stanowiskami pomiarowymi. W skład stanowiska wchodził zestaw komputerowy i odpowiednio dobrane czujniki pomiarowe. Zaprojektowano i wykonano w warsztatach specjalne tablice do wykonywania połączeń układów elektrycznych. Uniwersytety rezonujące otrzymały po jednym stanowisku pomiarowym z zestawem czujników pomiarowych. W roku 1995 zwiększono liczbę stanowisk FiLaMi do 24. Tematycznie obejmowało ono zakres zagadnień zbliżony do Pracownia Fizyczna I. Od roku 1991 studenci fizyki wykonywali połowę doświadczeń w klasycznej Pracowni, a połowę w FiLaMi. Podsumowaniem tych osiągnięć jest kilka skryptów uczelnianych [18, 19, 20], i modernizacja podręcznika Pracownia fizyczna, który doczekał się dziesiątego wydania pod tytułem "Pracownia fizyczna wspomagana komputerowo" [21] (dostępna również za pośrednictwem Internetu).

Wykorzystanie komputerów w kształceniu nauczycieli fizyki

Prace nad wykorzystaniem komputera w nauczaniu fizyki w szkole średniej rozpoczęto już w ramach projektu MAPETT. Równocześnie z uniwersytetami rezonującymi wyposażono 10 szkół średnich związanych z tymi uniwersytetami. W takie stanowisko wyposażono również Pracownię Metodyki Nauczania Fizyki naszego Uniwersytetu. Niestety ani uniwersytety rezonujące, ani też szkoły nie wykazały się działalnością mającą na celu spopularyzowanie i upowszechnienie "pomiarów wspomaganych komputerowo" (taki termin przyjęto w nauczaniu).
Zakład Nauczania Eksperymentu Fizycznego, przy współpracy z Pracownią Metodyki Nauczania Fizyki i Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM kontynuował prace nad wykorzystaniem komputera w nauczaniu fizyki, co znalazło wyraz w opracowaniu monograficznym "Informatyka i dydaktyka w nauczaniu fizyki" [22].

strona: 12345678910