HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego cd.


Powołanie Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego

W roku 1973/1974 do Uniwersytetu włączono Wyższą Szkołę Nauczycielską kształcącą nauczycieli, w tym również nauczycieli fizyki. Do pracy w WSN została zaangażowana mgr Bożena Śniadek. Kształceniem nauczycieli fizyki początkowo kierował również wtedy dr H. Szydłowski. Później specjalizacja fizyki WSN została włączona do Katedry Fizyki Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii i stała się zaczątkiem Pracowni Metodyki Nauczania Fizyki, którą kierował dr Zygmunt Pszeniczny. Pracowni Metodyki Nauczania Fizyki powierzono funkcję kształcenia nauczycieli fizyki. Korzystając ze sprzętu przejętego po WSP utworzono nie tylko Pracownie Dydaktyki Fizyki, ale również oddzielną Pracownię Fizyczną I dla nauczycielskich kierunków studiów istniejących wtedy niezależnie od kierunków podstawowych.
Zakład Nauczania Eksperymentu Fizycznego został powołany w roku 1978 w wyniku starań ówczesnego dyrektora Instytutu Fizyki prof. dr hab. Mariana Surmy. Zadaniem Zakładu było rozwijanie badań nad nauczaniem Fizyki na poziomie akademickim. W skład Zakładu weszły pracownie dydaktyczne: Pracownia Fizyczna I i Pracownia Demonstracji, a w okresie lat 1977-1979 również Pracowania Fizyczna II.
Zakład początkowo mieścił się w pokojach przylegających do Pracowni Fizycznej I, w roku 1994 przenosi się do nowobudowanego Collegium Physicum na Morasku, gdzie Pracownia Fizyczna I została zlokalizowana tymczasowo w pomieszczeniach budynku sali gimnastycznej, Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe w Pracowni Komputerowej, a pracownie naukowe w kilku pokojach na parterze. W roku 1996 Zakład i FiLaMi otrzymują pomieszczenia parterowe i częściowo piwniczne w nowo zbudowanym budynku Physicum, które częściowo zajmują do dziś.
W ramach realizacji badań dydaktycznych zorganizowano Studio Nagrań Magnetofonowych (dr Waldemar Głaz), w którym realizowano nagrania do celów dydaktycznych. Powstało wiele interesujących nagrań przeznaczonych do ilustracji wykładów akademickich (Punkt potrójny, zderzenia twardych sfer) i zajęć laboratoryjnych. W tej dziedzinie trwała również współpraca z Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni (mgr Irena Hrycaj), w wyniku której uczniowie liceum tworzyli nagrania przystosowane do wspomagania nauczania fizyki w szkole.

strona: 12345678910