HISTORIA

Zarys historii Zakładu Nauczania Eksperymentu Fizycznego


Aneks 1
Wykaz doktoratów o tematyce związanej z dydaktyką fizyki wykonach we współpracy z Zakładem Nauczania Eksperymentu Fizycznego.

  1. Bogusław Piątek (fizyka UAM): "Pomiary i ocena niepewności pomiarowych w propedeutycznym i średnim kursie nauczania fizyki", UAM, rok 1976, promotor prof. dr hab. Jerzy Pietrzak.
  2. Bożena Śniadek (fizyka UAM), "Dobór, układ i realizacja elementów optyki i elektroniki kwantowej w szkole średniej", UG Gdańsk, rok 1977, promotor doc. dr hab. Kazimierz Badziąg - Uniwersytet Gdański.
  3. Władysław Błasiak (WSP Kraków); "Analiza niepewności pomiarowych na średnim poziomie nauczania fizyki", UAM, rok 1982, promotor prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (opiekun Henryk Szydłowski).
  4. Ewa Ziółkowska (fizyka UAM) "Drgania i ruch falowy w nauczaniu studentów fizyki", UAM, rok 1983, promotor dr hab. Henryk Szydłowski.
  5. Bogusław Mól (fizyka UAM), "Nauczanie działu fizyki w liceum ogólnokształcącym z uwzględnieniem zastosowań w innych dyscyplinach", UAM, rok 1986, promotor dr hab. Henryk Szydłowski.
  6. Krzysztof Gębura (fizyka UAM), "Nauczanie drgań elektrycznych i fal elektromagnetycznych w szkole średniej", UAM rok 1991, promotor prof. dr hab. Henryk Szydłowski.
  7. Jan Golla (nauczyciel z woj. śląskiego), "Symulacja komputerowa zjawisk jako narzędzie w dydaktyce fizyki", UAM, rok 1991, promotor prof. dr hab. Jerzy Warczewski - Uniwersytet Śląski.
  8. Grażyna Dudziak (fizyka UAM), "Nauczanie elektryczności i magnetyzmu w Fizycznym Laboratorium Mikrokomputerowym", UAM, rok. 1993, promotor doc. dr Henryk Szydłowski.
  9. Małgorzata Klisowska (fizyka Uniw. Rzeszowski), "Praca dydaktyczna nauczyciela fizyki w klasach humanistycznych i klasycznych LO a jego przygotowanie z zakresu astronomii i elementów kosmologii", UAM, rok 1993, promotor doc. dr hab. Janusz Gil - WSP w Zielonej Górze.
  10. Aneta Mika (nauczyciel woj. zachodniopomorskie), "Pomiary rozkładu zmiennych pól magnetycznych wybranych źródeł promieniowania elektromagnetycznego i kształtowanie wiedzy uczniów szkół średnich w tym zakresie", UAM, rok 2004, doktor nauk fizycznych w zakresie dydaktyki fizyki, promotor prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski.

strona: 12345678910