PRACOWNIA
DYDAKTYKI FIZYKI
WYDZIAŁ FIZYKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Umultowska 85, 61-614 Poznań
WYSTAWA LHC - WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW

STRUKTURA PDF

HISTORIA

LABORATORIUM DYDAKTYKI FIZYKI
LABORATORIUM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
LABORATORIUM DYDAKTYKI INFORMATYKI

PRACOWNICY
DOKTORANCI
MAGISTRANCI

TEMATYKA BADAWCZA
/programy badawcze, granty/

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I KRAJOWA

PUBLIKACJE
/2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006/

KONFERENCJE I REFERATY
SEMINARIA

TEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH
/przykładowe tematy prac magisterskich/

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA